Gezond verstand

Gepubliceerd op 27 maart 2020 om 13:21

Mijn ouders hebben me altijd geleerd om goed te kijken naar het verschil tussen wat mensen zeggen en wat ze daadwerkelijk doen. Zij hebben mij geleerd dat als hier enig verschil in zit, je jezelf beter afzijdig  kunt houden van deze mensen. Zij verbreken hun beloften en doen iets anders dan ze zeggen...

Mijn ouders hebben me ook geleerd dat, wanneer blijkt dat mensen ronduit liegen en dit ook alleen maar toegeven wanneer zij met de harde feiten worden geconfronteerd, je zelfs zo snel mogelijk afstand moet nemen van deze mensen, want zij verhullen de waarheid. Om iets uit het daglicht te houden...

 

Mijn ouders drukte mij op het hart om vooral geen schulden te maken. Wanneer je kijkt naar hoe geld tegenwoordig ontstaat, kun je hier maar heel moeilijk aan ontkomen. Zelfs de arme mensen in Afrika hebben microkredieten ontvangen. Iedereen moet in de schulden, anders kan er geen nieuw geld gecreëerd worden, of ja, ingevoerd worden in de computer en weer opnieuw uitgeleend...

Mijn ouders hebben me tevens geleerd dat je jezelf buiten allerlei "piramide-spellen" moet houden. Dit levert slechts iets op (heel veel op!) voor degenen aan de top, die zo al slapend rijk worden. Al diegenen onderaan zijn gewoon hard aan het werk!

Mijn ouders hebben me geleerd dat ik vooral in mezelf moet geloven in plaats van in mensen met gladde praatjes! Zij spreken alleen maar zo mooi om jou om de tuin te leiden en ondertussen hun eigen plan door te kunnen voeren! Desnoods over jouw rug...

Mijn ouders leerden me ook dat het logisch is dat, wanneer je wilt zien wie er binnen bedrijven en organisaties aan de touwtjes trekt, je slechts de geldstroom hoeft te volgen! We weten allemaal al lang dat het geld gaat naar degenen die al het meeste geld hebben en toch kan dit gewoon maar zo door gaan.

Als je het woord "politiek" vertaalt, betekent dit "mooi praten". Zoiets als kalligrafie (sierlijk schrijven) maar dan door middel van spreken. Ook dit valt onder het verhullen van wat dan ook! Wanneer je mooie woorden nodig hebt en zelfs voor het merendeel van de mensen onbegrijpelijke woorden, ben je bezig iets zo onduidelijk mogelijk te maken. En dus bezig iets te verhullen...

Het feit is dat wij dit in onze opvoeding door onze ouders zeker wel meekrijgen en dat wij dit alles in het klein, in onze eigen omgeving, aardig kunnen doorzien. Met betrekking tot andere mensen en ook bedrijven waar we mee te maken hebben. Alleen op grote schaal, met betrekking tot de politiek, machthebbers en wereldleiders, zijn we juist blind, letterlijk. We vertrouwen er op dat onze politici er zijn om de gewone burger te vertegenwoordigen. Terwijl dit naar mijn idee niet meer het geval is.

Wij kiezen slechts de poppetjes die naar de voorzijde zijn geschoven om al die mooie en onbegrijpelijke woorden te spreken. Terwijl diegenen daarachter de dienst uit maken en uiteindelijk ook nog al het geld binnen slepen. En de gewone Nederlander heeft niet eens meer een referendum in handen om zich te kunnen laten horen! Hoezo leven we in een democratie...?

Onze voorouders hebben gestreden voor de stem van het volk. Wanneer je niet gaat stemmen gaat dit stemrecht verloren. Maar er wordt nooit naar de stem van de mensen geluisterd. De politici luisteren alleen naar degenen die komen lobbyen en bovendien mag iedereen in de regering slechts spreken over datgene wat op de agenda staat. We zijn ons ware stemrecht al lang kwijt!

Wij zijn allemaal geboren in een tijdperk waarin deze regels al honderden jaren zo gelden. Het verschil tussen de oudere en de jongere generatie is waarschijnlijk dat de oudere generatie gelooft dat dit niet verandert kan worden omdat het al zó lang zo is. De jongere generatie daarentegen is veelal de overtuiging toegedaan dat alles kan veranderen. Wanneer we dit maar echt willen.

Daarom is het zo belangrijk om af en toe eens voor jezelf over dit soort zaken na te denken Want verandering komt van binnenuit. Ik zie daarom deze periode van “Lock-down” als een uitgelezen kans om hierover na te denken en het vooral ook te bespreken met anderen. Samen van gedachten wisselen, daar komen vaak de mooiste en beste ideeën uit naar voren. In die zin word het nu wel tijd dat wij naar onszelf en elkaar gaan luisteren in plaats van naar alle mooie en onbegrijpelijke woorden…


« 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.